تعمیرات

تعمیرات

با توجه به قیمت بالای دستگاه های کنترل جرثقیل و هزینه قطعات بالا و گاه کمیاب یا تخصصی بودن قطعات تعمیرات می بایست کاملا تخصصی و حرفه ای انجام پذیرد در غیر این صورت هزینه های پیش بینی نشده و مضاعف را مصرف کننده ایجاد میکند.