قطعات جانبی

کابل پروگرم

برند : Saga
دسته بندی : قطعات جانبی
زیر دسته بندی محصول : قطعات جانبی ریموت کنترل saga

به منظور ست کردن فرستنده با گیرنده یا برنامه ریزی سوئیچ ها در فرستنده و یا رله های گیرنده نیاز به کابل پروگرم دارید. با این کابل و نرم افزار مرتبط کلید و رله ها را به صورتی که نیاز دارید می توانید، برنامه ریزی کنید.

کابل پروگرم

به منظور ست کردن فرستنده با گیرنده یا برنامه ریزی سوئیچ ها در فرستنده و یا رله های گیرنده نیاز به کابل پروگرم دارید. با این کابل و نرم افزار مرتبط کلید و رله ها را به صورتی که نیاز دارید می توانید، برنامه ریزی کنید.

محصولات مشابه