قطعات جانبی

سوئیچ امرجنسی

برند : Saga
دسته بندی : قطعات جانبی
زیر دسته بندی محصول : قطعات جانبی ریموت کنترل saga

در موارد اضطراری، ضرورت سوئیچ امرجنسی در ریموت کاملا آشکار می شود. با فشردن این کلید کل اتصال در مدار قطع شده و سیستم متوقف می شود.

کلید امر جنسی ریموت کنترل جرثقیل

در موارد اضطراری، ضرورت سوئیچ امرجنسی در ریموت کاملا آشکار می شود. با فشردن این کلید کل اتصال در مدار قطع شده و سیستم متوقف می شود. کلید امرجنسی برای تمام ریموت کنترل های صنعتی از الزامات اولیه می باشد. اپراتور با در اختیار داشتن این کلید می تواند در مواقعه ای که حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد یا خرابی در خط تولید و ... پیش آماده کاملا ارتباط با گیرنده را قطع کرده و برای شروع کار دوباره نیاز است که سوئیچ امرجنسی را ازاد و فعالیت را از سر گیرد.

محصولات مشابه