یک ابزار کاربردی دکمه ای (کنترل از راه دور جرثقیل) برای فعالیت های دیجیتال در صنعت، نرم افزار موبایل و همچنین برنامه های سفارشی است.

طراحی ارگونومیک فرستنده دارای 12 کلید عملکرد / سوئیچ چرخشی است که می تواند انعطاف پذیری پیکربندی کند.

دستگاه دکمه، حفاظتی را در برابر استفاده غیر مجاز توسط یک کد امنیتی تعریف شده توسط کاربر فراهم می کند.

در صورت تمایل، شناسایی نیز می تواند توسط یک IC-RFID تحقق یابد.

گیرنده مادون قرمز یکپارچه می تواند برای شروع سیستم و همچنین برای فعال کردن توابع اضافی استفاده شود.

تجهیزات جرثقیل