انواع مدل های Recivers:

 

  • RX CP
  • RX 14+ / 26+
  • RX ES BUS
  • RX BMS 1 / BMS 2
  • (RX Modular (MOD
  • RX TGA/TGB-22

 

تجهیزات جرثقیل پرنیان