انواع مدل فرستنده NOVA:

  • M
  • L
  • XL

حالت ارگونومیک در هر سه مدل فرستنده یکسان بوده و کار کردن با آن برای اپراتور آسان است.

این فرستنده برای کاربردهای حرفه ای طراحی شده است.

در اینجا می توانید متن کامل توضیحات فرستنده NOVA مطالعه و دانلود کنید.

تجهیزات جرثقیل