در اینجا می توانید راهنمای فرستنده EURO را دانلود و مطالعه فرمایید.

 

تجهیزات جرثقیل