سیستمهای کنترلی به مجموعه ابزار و تمهیدات گفته می‌شود. این مجموعه برای کنترل کردن و تحت مدیریت قرار دادن رفتار فرایندها و سیستم‌ها استفاده می شود.

اتوماسیون صنعتی بهره گیری از رایانه ها به جای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی است. اتوماسیون گامی فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با وسایل، ابزار و دستگاه هایی است که انسان را برای انجام بهتر کارشان یاری می کند. نمایان ترین و شناخته شده ترین بخش اتوماسیون صنعتی ربات های صنعتی اند. اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل (مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه ریزی، و دیگر سیستم های کنترل صنعتی)، مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه ها [CAM، CAD، CAX] برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود، که در آن هدف، کم کردن نیاز به دخالت انسان است. عمده ترين اهداف طراحی سیستمهای کنترلی جرثقیل برای اين نوع جرثقیل ها، افزايش سرعت انتقال بار ضمن کنترل حرکت نوسانی و دقت در قرار دادن بار در موقعیت مطلوب است.

یکی از خدمات شرکت پرنیان فراهم آوری سیستمهای کنترلی جرثقیل است.

برای گرفتن مشاوره رایگان و یا سفارش محصولات شرکت پرنیان کنترل تجهیز جرثقیل با کارشناسان شرکت پرنیان تماس حاصل فرمایید.