نرم افزار ریموت کنترل جرثقیل SAGA جهت تنظیمات مربوط به سوئیچ ها و خواندن و نوشتن ID کدها به شرح زیر است. جهت دانلود نرم افزار ریموت کنترل جرثقیل روی لینک هر نرم افزار که در زیر آمده است کلیک کنید. تا نرم افزار کنترل از راه دور جرثقیل در اختیار شما قرار بگیرد.

نرم افزار ریموت کنترل های SAGA :

دانلود نرم افزار saga L10- L12

دانلود نرم افزار saga L40