خدمات پس از فروش

شرکت پرنیان کنترل تجهیز با در اختیار داشتن کادر مجرب و امکانات فنی لازم دستگاه های نیازمند تعمیر را در کم ترین زمان ممکن رفع عیب می نماید.

هم چنین تکنسین های این شرکت همواره آماده اند در صورت نیاز پس از درخواست وهماهنگی لازم ،جهت انجام تعمیرات و سرویس های ادواری به محل نصب دستگاه ها مراجعه نمایند.

زمینه های مشاوره

دستگاه های عرضه شده توسط شرکت پرنیان کنترل تجهیز مشمول گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.

این خدمات شامل آموزش نصب (درمورد دستگاه هایی مثل ریموت کنترل ،نمایشگرهای وزن ،لودسل و…)

آموزش و ارائه راهنمای کاربری و ارائه نرم افزارهای لازم می باشد.

همه تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت مشمول گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند .

سوالات متداول

سوال 1

ستگاه های عرضه شده توسط شرکت پرنیان کنترل تجهیز مشمول گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.

این خدمات شامل آموزش نصب (درمورد دستگاه هایی مثل ریموت کنترل، نمایشگرهای وزن، لودسل و…)

سوال 2

آموزش وارائه راهنمای کاربری وارائه نرم افزارهای لازم می باشد.

همه ی تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت مشمول گارانتی می باشند .

سوال 3

ستگاه های عرضه شده توسط شرکت پرنیان کنترل تجهیز مشمول گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.

این خدمات شامل آموزش نصب (درمورد دستگاه هایی مثل ریموت کنترل ،نمایشگرهای وزن ،لودسل و…)

سوال 4

آموزش وارائه راهنمای کاربری وارائه نرم افزارهای لازم می باشد .

همه ی تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت مشمول گارانتی می باشند .